Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/64/2022

(FO) Siváková Marcela (30.07.1970)

Veľké Leváre 1196 , 90873 Veľké Leváre

Dátum zverejneniaTitulPopis
5.8.2022 13:25:28Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok