Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/120/2022

(FO) Pavlík Zoltán (22.04.1977)

Iža , 94639 Iža

Dátum zverejneniaTitulPopis
23.6.2022 6:10:55Šetrenie majetkových pomerovBoli zaslané dožiadania na príslušné inštitúcie za účelom šetrenia majetkových pomerov dlžníka.
20.6.2022 0:00:00Výzva zahraničným veriteľomBola zaslaná požiadavka na zverejnenie oznámenia do OV - Výzva zahraničným veriteľom.
20.6.2022 0:00:00Oznámenie o kanceláriiBola zaslaná požiadavka na zverejnenie oznámenia o kancelárii do OV.
20.6.2022 0:00:00Predvolanie dlžníkaDlžník bol predvolaný za účelom poučenia v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z., formou SMS správy.