Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/207/2022

(FO) Balogová Eva (14.11.1979)

L. Kossutha 608, 07701 Kráľovský Chlmec

Dátum zverejneniaTitulPopis
22.9.2022 13:54:44Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok