Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/341/2022

(FO) Červeňák Kristián (08.10.1979)

Hlavná 340, 08232 Svinia

Dátum zverejneniaTitulPopis
19.1.2023 13:17:12Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok