Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/60/2023

(FO) Méry Ľudovít (11.05.1970)

Funduš 323, 93040 Štvrtok na Ostrove

Dátum zverejneniaTitulPopis
17.9.2023 19:31:30Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok na základe prihlášky doručenej po základnej prihlasovacej lehote - § 32 ods. 3 písm. b) ZKRNa základe prihlášky spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, PSČ 811 09, IČO: 35 807 598, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 23636/B, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, zverejňuje správca oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok dňa 17.09.2023, keďže ide o oneskorené podanie prihlášky.
28.6.2023 18:14:13Ukončenie prieskumu pohľadávokSprávca ukončil prieskum pohľadávok
30.5.2023 10:15:09Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok