(PO) FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO 31732887

Osloboditeľov 654/25, 05935 Batizovce

Dátum zverejneniaTitulPopis
23.6.2022 16:17:27Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok