Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/101/2023

(FO) Lieskovský Stanislav (08.04.1978)

Poriadie 44, 90622 Poriadie

Dátum zverejneniaTitulPopis
20.11.2023 21:26:13Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok