Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/248/2023

(FO) Kopáčová Petra (07.09.1987)

Kravany 25, 05918 Kravany

Dátum zverejneniaTitulPopis
20.11.2023 15:07:05Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok