Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/21/2023

(FO) Džudža Peter (10.02.1990)

Egreš 106, 07501 Egreš

Dátum zverejneniaTitulPopis
19.9.2023 9:37:32Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok