Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/14/2024

(FO) Karácsony Marta (13.07.1983)

Vrbina 5 , 93008 Čiližská Radvaň

Dátum zverejneniaTitulPopis
10.4.2024 21:51:10Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok