Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/22/2024

(FO) Gurecká Marcela (18.04.1991)

Chminianske Jakubovany 228, 08233 Chminianske Jakubovany

Dátum zverejneniaTitulPopis
3.4.2024 11:04:51Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok