Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Dátum zverejneniaTitulPopis
2.5.2024 18:12:29Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok