Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/429/2021

(FO) Šimalčík Jozef (27.04.1964)

Prvá za parkom 147, 95804 Partizánske

Dátum pridaniaKategóriaNázovSúbory
21.3.2024 14:01Iný dokument268 Konečný zoznam pohľadávok
22.2.2024 10:23Zoznam pohľadávok38OdK-429-2021_export_zoznam_pohladavka_2024-02-22_10:23:09
22.2.2024 10:22Rozvrh výťažku38OdK-429-2021_export_rozvrh_vytazku_2024-02-22_10:22:07
26.7.2023 14:22Iný dokumentOznámenie o 3.kole dražby Šimalčík
7.2.2022 14:36Súpis majetku38OdK-429-2021_export_supisumajetku_detail_2022-02-07_14:36:42
7.2.2022 14:25Súpis majetku38OdK-429-2021_export_supisumajetku_detail_2022-02-07_14:25:22