Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/9/2017

(FO) Ponevský Ronald (22.12.1967)

Fakľová 1990, 04001 Košice-Sever

Spisová značka, typ konania:
31OdK/9/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
15.06.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.05.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.06.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ponevský Ronald, Fakľová 1990, 04001 Košice-Sever, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--