Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/200/2024

(FO) Belaiová Romana (14.01.1991)

R.Jašíka 1867, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
3OdK/200/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
Stav konania:
13.06.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.05.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.06.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Belaiová Romana, R.Jašíka 1867, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie