Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/168/2024

(FO) Danihel Ján (28.05.1986)

Závod 573, 90872 Závod

Spisová značka, typ konania:
24OdK/168/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 11.07.2024
Stav konania:
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.06.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danihel Ján, 573, 90872 Závod, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--