Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/159/2024

(FO) Dirda Ladislav (11.03.1967)

Bratislava-Staré Mesto , 81109 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
81OdK/159/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.06.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dirda Ladislav, , 81109 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--