Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/110/2024

(FO) Čupka Peter (31.05.1985)

Senica , 90501 Senica

Spisová značka, typ konania:
60OdK/110/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.06.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čupka Peter, , 90501 Senica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--