Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/151/2024

(FO) Backštúberová Milada (14.05.1974)

Bernolákovo , 90027 Bernolákovo

Spisová značka, typ konania:
81OdK/151/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.05.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Backštúberová Milada, , 90027 Bernolákovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--