Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/154/2024

(FO) Ružovič Andreas (22.01.1998)

Ondrejovova 885, 82104 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
81OdK/154/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.06.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ružovič Andreas, Ondrejovova 885, 82104 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
26.07.2024 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.08.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.09.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.09.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.09.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--