Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/162/2024

(FO) Salayová Andrea (21.08.1983)

Plavecký Štvrtok 666, 90068 Plavecký Štvrtok

Spisová značka, typ konania:
81OdK/162/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.06.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Salayová Andrea, 666, 90068 Plavecký Štvrtok, Slovensko
Lehoty:
26.08.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.09.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.09.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--