Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/225/2024

(FO) Baláž Jaroslav (30.10.1986)

Trenčianska ulica 2194, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/225/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.06.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Jaroslav, Trenčianska ulica 2194, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie