(PO) R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze", IČO 31581561

Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
1K/29/2006, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
31.03.2007 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2006 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
31.03.2007 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
AGROBAN s.r.o., IČO , 160 , 98021 Bátka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--