Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/13/2017

(FO) Jakubíková Viera (06.04.1957)

Hontianske Trsťany 21 , 93586 Hontianske Trsťany

Spisová značka, typ konania:
32OdK/13/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
23.06.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.06.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Jakubíková Viera, Hontianske Trsťany 21 , 93586 Hontianske Trsťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--