Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/16/2017

(FO) Šípka Branislav (01.06.1982)

Hany Meličkovej 2983, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
B1-8OdK/16/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
29.06.2017 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.06.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--