Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017

(FO) Žilinská Magdaléna (19.07.1963)

Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/101/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
08.07.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.07.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žilinská Magdaléna, Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--