Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/16/2017

(FO) Bödi Andrej (30.09.1980)

Bratislava-Podunajské Biskupice , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Spisová značka, typ konania:
37OdK/16/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
30.06.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.06.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bödi Andrej, , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--