Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/19/2017

(FO) Štefančík Milan (27.01.1949)

Laborecká 73 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
3OdK/19/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
27.06.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.06.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štefančík Milan, Laborecká 73 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--