(PO) ViS, s.r.o. „v konkurze“, IČO 31626777

Jarmočná 73, 99201 Modrý Kameň

Spisová značka, typ konania:
2K/58/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Správca:
od 24.11.2011
Stav konania:
24.11.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.10.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.11.2011 - Začaté konkurzné konanie
24.11.2011 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
ViS, s.r.o. „v konkurze“, IČO 31626777, Jarmočná 73, 99201 Modrý Kameň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--