(PO) ZH - BAŠTA, s.r.o. "v likvidácii", IČO 36790257

Ul. SNP 137, 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
1K/22/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Správca:
Stav konania:
06.06.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.05.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.05.2012 - Začaté konkurzné konanie
06.06.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.06.2012
do 13.04.2023
Navrhovatelia:
ZH - BAŠTA, s.r.o. "v likvidácii", IČO 36790257, Ul. SNP 137, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--