Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/21/2017

(FO) Joni Vladimír (13.04.1977)

Lúčky 169 , 07234 Lúčky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/21/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
07.07.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.07.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Joni Vladimír, Lúčky 169 , 07234 Lúčky, Slovensko
Lehoty:
21.08.2017 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.09.2017 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.09.2017 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--