Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/2/2017

(FO) Kordulák Jaroslav (25.08.1970)

Raková 1159, 02351 Raková

Spisová značka, typ konania:
8OdS/2/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
Stav konania:
11.07.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
24.08.2017 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
15.06.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
11.07.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Kordulák Jaroslav, 1159, 02351 Raková, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--