Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/2/2017

(FO) Ondreáš Peter (06.10.1974)

Kysucký Lieskovec 604, 02334 Kysucký Lieskovec

Spisová značka, typ konania:
2OdS/2/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Stav konania:
13.07.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
05.10.2017 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
09.06.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
13.07.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Daňový úrad Žilina, IČO , Janka Kráľa 2 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--