Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/25/2017

(FO) Palán Jindřich (22.10.1958)

Čakajovce 439, 95143 Čakajovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/25/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
23.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.06.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.07.2017 - Vyhlásený konkurz
23.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Palán Jindřich, 439, 95143 Čakajovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--