Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/35/2017

(FO) Fullová Ivana (21.12.1963)

Rezedová 579/3 , 82101 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
8OdK/35/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
02.08.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.07.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fullová Ivana, Rezedová 579/3 , 82101 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--