Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/64/2017

(FO) Bačovčin Štefan (17.08.1978)

Nemocničná 1448, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/64/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
28.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.11.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.07.2017
do 20.11.2017
Navrhovatelia:
Bačovčin Štefan, Nemocničná 1448, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--