Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/211/2017

(FO) Daridová Anna (15.04.1953)

Devičie 62 , 96265 Devičie

Spisová značka, typ konania:
2OdK/211/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
08.08.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.07.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.08.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daridová Anna, Devičie 62 , 96265 Devičie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--