Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/3/2017

(FO) Janolek Jozef (03.08.1984)

Plátennícka 885, 02901 Námestovo

Spisová značka, typ konania:
1OdS/3/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 29.11.2017
Stav konania:
07.12.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
06.02.2018 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 40.77%
Návrh splátkového kalendára:
História stavov konania:
19.07.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
07.12.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História správcov:
od 01.08.2017
do 28.11.2017
Navrhovatelia:
Miho - SKP Michal, Mgr., Mariánske námestie 20 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie