Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/80/2017

(FO) Blanárová Alexandra (13.03.1992)

Krížová Ves 143 , 05901 Krížová Ves

Spisová značka, typ konania:
1OdK/80/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
12.08.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.07.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.08.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blanárová Alexandra, Krížová Ves 143 , 05901 Krížová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--