Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/52/2017

(FO) Pleva Miroslav (18.11.1979)

Cajlanská 1883, 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
6OdK/52/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
17.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.07.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.08.2017
do 16.11.2022
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie