Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/24/2017

(FO) Mičányiová Martina (16.09.1979)

Hlavná 371 , 95137 Rumanová

Spisová značka, typ konania:
27OdK/24/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
13.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.08.2017 - Vyhlásený konkurz
13.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mičányiová Martina, Hlavná 371 , 95137 Rumanová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--