Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/90/2017

(FO) Čupáková Oxana (03.03.1961)

Urxová 6751/4 , 08005 Prešov - Solivar

Spisová značka, typ konania:
1OdK/90/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
od 24.08.2017
Stav konania:
24.08.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.08.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čupáková Oxana, Urxová 6751/4 , 08005 Prešov - Solivar, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--