Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/249/2017

(FO) Trefil Zdeněk, JUDr. (17.05.1956)

Koprovnica, Dolné strháre , 99103 Pôtor

Spisová značka, typ konania:
4OdK/249/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Stav konania:
08.09.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.09.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Trefil Zdeněk, JUDr., Koprovnica, Dolné strháre , 99103 Pôtor, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--