Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/92/2017

(FO) Namešpetra Jozef (15.06.1951)

Prešovská 383/18 , 08212 Kapušany

Spisová značka, typ konania:
3OdK/92/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
29.08.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.08.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Namešpetra Jozef, Prešovská 383/18 , 08212 Kapušany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--