Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/1/2017

(FO) Kozáková Mária (30.06.1960)

Jilemnického 3997/25 , 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
9OdS/1/2017, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
29.08.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
29.11.2017 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
11.08.2017 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
29.08.2017 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Kozáková Mária, Jilemnického 3997/25 , 03601 Martin, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--