Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/72/2017

(FO) Mažgút Daniel (04.10.1955)

Berlínska 1679, 01008 Žilina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/72/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
29.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 31.08.2017
do 28.06.2021
Navrhovatelia:
Mažgút Daniel, Berlínska 1679, 01008 Žilina, Slovensko
Lehoty:
18.09.2017 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.10.2017 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.10.2017 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.10.2017 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.11.2017 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie