Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/61/2017

(FO) Timková Monika (17.04.1965)

Rybničná 16/8 , 07617 Nižný Žipov

Spisová značka, typ konania:
32OdK/61/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
23.08.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.08.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Timková Monika, Rybničná 16/8 , 07617 Nižný Žipov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--