(FO) Belaj Ľubor (12.08.1960)

Sokolská 327, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2K/60/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
16.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.12.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.03.2011 - Vyhlásený konkurz
16.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., IČO 48485357, Nám. SNP 13 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--