(PO) HRON - MONT Zvolen, stavebné a obchodné družstvo „v konkurze“, IČO 36648418

T. G. Masaryka 325, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2K/15/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
07.10.2011 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.03.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.10.2011 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
HRON - MONT Zvolen, stavebné a obchodné družstvo „v konkurze“, IČO 36648418, T. G. Masaryka 325, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--