Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/80/2017

(FO) Kúdeľa Ján (28.08.1964)

Hriňová 723, 96205 Hriňová

Spisová značka, typ konania:
3OdK/80/2017, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
12.09.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.09.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kúdeľa Ján, 723, 96205 Hriňová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie